Skip to content

JavaScript

Alert/Prompt

Gauti atsakymą į klausimą iš prompt ir jį pateikti, jei true, pakeisti į priešingą ir patekti, jei false:

let answer = confirm('Ar tavo PGR testas yra teigiamas?')

if (answer) {
  alert(answer + ' Sveikiname! tu sergi Covid ;)');
} 
if (!answer) {
  answer = !answer;
  alert(answer + ' Sveikiname - tu pasveikai!')
}
Patikrinti, ar į prompt atsakymą pateikstas skaičius, ar kito tipo string:

let answer = prompt('Įveskite bet ką: ')

if (isNaN(Number(answer))) {
  alert('Jūs įvedėte "' + answer + '", tačiau tai - ne skaičius.')
} 
if (!isNaN(answer)) {
  alert('Jūs įvedėte skaičių ' + answer); 
}
//veikia ir su console.log()

Programa 'Pilnametis'

 1. Paprastas variantas:
let answer = prompt('Kiek tau metų: ')

if (Number(answer) < 18) {
  alert('Iki 18 tau liko ' + (18 - answer));
} else if (Number(answer) < 21) {
  alert('Iki 21 tau liko ' + (21 - answer)); 
} else {
  alert('Tu jau visiškai pilnametis!')
}
 1. switch variantas:

let answer = prompt('Kiek tau metų: ')

switch(answer) {
 case '1':
 case '2':
 case '3':
 case '4':
 case '5':
 case '6':
 case '7':
 case '8':
 case '9':
 case '10':
 case '11':
 case '12':
 case '13':
 case '14':
 case '15':
 case '16':
 case '17':
  alert('Iki 18 tau liko ' + (18 - Number(answer)));
 break;
 case '18':
 case '19':
 case '20':
  alert('Iki 21 tau liko ' + (21 - Number(answer)));
 break;
 default:
  alert('Tu jau visiškai pilnametis!')
}
3. "Pilnametis" parenkant array elementą:

let answer = prompt('Kiek tau metų: ')
let i;
if (Number(answer) < 18) {i = 0}
else if (Number(answer) < 21) {i = 1}
else i = 2;
let list = [`Iki 18 tau liko ${18-answer}`,
      `Iki 21 tau liko ${21-answer}`,
      'Tu jau visiškai pilnametis'];
alert(list[i]);

Namų darbai - sukurti objektą, jį užpildyti ir išvesti viską į kosolę ar alertą

let vardas = prompt('Koks tavo vardas: ');
let amzius = prompt('Kiek tau metų: ');
let miestas = prompt('Iš kokio miesto esi: ');

let person = {};
person.vardas = vardas;
person.amzius = amzius;
person.miestas = miestas;

let i;
if (Number(amzius) < 18) {i = 0}
else if (Number(amzius) < 21) {i = 1}
else i = 2;

let list = [`Iki 18 tau liko ${18-amzius}`,
      `Iki 21 tau liko ${21-amzius}`,
      'Tu jau visiškai pilnametis'];

let answer = `Tavo vardas - ${person.vardas}.
Tavo miestas - ${person.miestas}.
Tavo amžius - ${person.amzius}.
${list[i]}.`;

console.log(answer);
alert(answer);

Array and Object manipulation

let kiek = prompt('Kelių asmenų duomenis norite įvesti: ');
let counter = 0;
let persons = [];

while (counter < kiek) {
  let name = prompt('Koks tavo vardas: ');
  let amzius = prompt('Kiek tau metų: ');
  let obj = {
    vardas: name,
    amzius: amzius,
  };
  persons.push(obj);
  counter++;
}

console.log(persons);